OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 659/2012 ZARZĄDU GPW W WARSZAWIE

W związku z Uchwałą Nr 659/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r. o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę EAST PICTURES S.A oraz tymczasowym zawieszeniu obrotu akcjami EAST PICTURES S.A., Spółka informuje, iż nałożona kara jest wynikiem nieprzekazania w ustalonym terminie przez biuro rachunkowe wszystkich wymaganych informacji w celu zakończenia badania przez biegłego rewidenta. Spółka nie mogła przewidzieć zaistnienia takiego zdarzenia, gdyż wcześniejsza współpraca przebiegała nienagannie. Aby uniknąć wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości podjęliśmy kroki w celu rozwiązania umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z aktualnym biurem i przeniesienia księgowości do nowego podmiotu.

Spółka East Pictures pragnie poinformować, iż rzetelnie nadzorowała przebieg procesu dotyczącego ukończenia prac biegłego rewidenta, a także w kolejnych raportach bieżących informowała GPW o zmianach terminów publikacji raportu rocznego. O tym, iż kancelaria księgowa nie wywiązała się z podstawowego zadania Spółka dowiedziała się w dniu, w którym przewidziana była publikacja raportu rocznego.
Dołożymy wszelkich starań, by w trybie pilnym opublikować raport roczny. Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż Spółka sukcesywnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, posiada opracowany cały cykl produkcyjny na rok obecny i przyszły, natomiast poprzez kino, którym zarządza, sukcesywnie zwiększa przychody z własnych produkcji oraz z licencji międzynarodowych. Dodatkowo, zarządzanie kinem pozwala Spółce na zamknięcie pełnego cyklu biznesowego produkcji filmowej poprzez połączenie elementów finansowania i realizacji produkcji, jak również ich bezpośredniej dystrybucji i sprzedaży.

 
 Z poważaniem,
 
Tomasz Tokarski,
prezes Zarządu East Pictures S.A.
 
 
 

 

dodano 2012-07-05
powrót
Produkcje Filmowe
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
SPARROW
SPARROW
SPARROW
SPARROW