Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r. nr 12/2014

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Korektę Raportu Okresowego za I kwartał 2014 r.
Korekta raportu nastąpiła w wyniku odmiennego ujęcia składników majątkowych Spółki w raporcie rocznym. Wycena majątku Spółki została dokonana zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości tj. dla podmiotów nie kontynuujących działalności. W związku z tym zmianie uległa również część opisowa dotycząca stosowanych zasad rachunkowości.
W pozostałym zakresie raport nie uległ zmianie.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 

 

Załącznik: EAP aport okresowy za IQ2014-korekta.pdf

dodano 2014-11-14
powrót
Produkcje Filmowe
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
SPARROW
SPARROW
SPARROW
SPARROW