Korekta raportu okresowego za II kwartał 2014 r. nr 16/2014

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

W związku z publikacją raportu kwartalnego bez podania wszystkich danych wymaganych zgodnie z zał. Nr 3 do regulaminu ASO Zarząd East Pictures S.A. przekazuje uzupełniony raport za II kwartał 2014 o dane wymagane zgodnie z regulacjami regulaminu ASO.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: EAP Raport okresowy za IIQ2014-korekta.pdf

 

dodano 2014-11-17
powrót
Produkcje Filmowe
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
SIX DEGREES
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
4:13 DO KATOWIC
SPARROW
SPARROW
SPARROW
SPARROW