Liczy się doświadczenie
Usługi

Liczy się doświadczenie

Prawo to forma umowy społecznej, w oparciu o która możliwe jest prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności. To na podstawie tej umowy jesteśmy w stanie przewidywać nawzajem swoje działania i współpracować lub po prostu pracować obok siebie. Niestety, jak każda umowa, zwłaszcza zawierana w naszym imieniu przez osoby trzecie (ustawodawców), zazwyczaj jest przedmiotem interpretacji. Ostatecznym arbitrem takich sporów jest sąd, lecz trzeba działać tak, by nie był on potrzebny. Kancelaria adwokacka Warszawa to partner, który będzie do tego dążył w imieniu swoich klientów.

Współpraca z podmiotami biznesowymi

Kancelaria prawna Warszawa specjalizuje się w dwóch dziedzinach prawa. Przede wszystkim, każdy adwokat Warszawa zatrudniony w naszej kancelarii to ekspert z zakresu obsługi biznesu. Drugim polem naszej specjalizacji jest obsługa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na transakcje na rynku nieruchomości.

Są to bez wątpienia obszary ściśle skorelowane, chociaż oczywiście nie tożsame. W obu przypadkach dochodzi do wielu nieporozumień, konfliktów interesów oraz roszczeń, których nie uznają ich adresaci. Kancelaria Warszawa dba o to, by sytuacje konfliktowe nie powstawały, a jeśli już się pojawiają, rozstrzygane były na korzyść naszych klientów.

Kluczowe znaczenie doświadczenia

Dobry prawnik Warszawa to prawnik doświadczony. Doświadczenie jest tak ważne ze względu na podkreślaną od początku cechę prawa, jaką jest jego ciągła interpretacja. Prawnik, oprócz litery prawa, musi być zapoznany ze sposobem, w jaki to prawo jest egzekwowane w praktyce, gdyż bardzo często nie jest to robione w sposób dla laika intuicyjny.