Usługi prawne dla biznesu
Usługi

Usługi prawne dla biznesu

Meandrowanie po zakolach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej nie jest łatwe. Kancelaria adwokacka Warszawa specjalizuje się w usługach prawnych dla biznesu właśnie z powodu wysokiego stopnia skomplikowania przepisów oraz ich częstej zmienności. W ten sposób wspomagamy rozwój gospodarczy i ułatwiamy działanie wszystkim naszym partnerom, w tym w szczególności podmiotom pochodzącym zza naszej wschodniej granicy, które na co dzień biznes prowadzą w języku rosyjskim. Jaka jest specyfika takich usług?

Niekompatybilne systemy prawa

Typowa kancelaria Warszawa współpracuje z podmiotami z Unii Europejskiej, ponieważ jest to najprostsza i zarazem najbardziej dochodowa opcja ze względu na skalę współpracy gospodarczej z szeroko rozumianym Zachodem. Kancelaria prawna Warszawa podejmuje się trudniejszego wyzwania, które trudne jest przede wszystkim dlatego, że przepisy polskie i przepisy krajów wschodu nie podlegają żadnej unifikacji, a jeśli taka ma miejsce, jest ona częściej przypadkowa niż celowa.

Dobry adwokat Warszawa musi przede wszystkim rozumieć, w których miejscach przepisy mogą wchodzić ze sobą w konflikt, ponieważ są to pola, na których trzeba szukać nowych uwarunkowań współpracy.

Doświadczenie ze wschodnimi rynkami

Ogromne znaczenie ma tutaj zwłaszcza doświadczenie, które posiada prawnik Warszawa. W Unii Europejskiej każdy ma swoje przepisy, ale ich duch oraz główne założenia są zbieżne. Wywodzą się z podobnych idei. Założenia systemów na wschodzie bywają zupełnie inne od naszych i rządzi nimi nierzadko inna logika, przez co godzenie ich z polskim systemem nie bywa łatwe.